H2O - BWT Best Water Technology 
Water is leven.
Water is onze missie.

Het element Mg2+

Scheikundige Henry Cavendish (1731 – 1810) ontdekte de samenstelling van water, toen hij experimenten uitvoerde met waterstof en zuurstof, en deze elementen mengde om een explosie tot stand te brengen (het 'knalgas'-effect). In 1811 vond de Italiaanse natuurkundige Amadeo Avogadro uiteindelijk de H2O-formule voor water.

Alhoewel water een eenvoudige moleculaire structuur heeft, bezit het echter unieke fysische eigenschappen. Het is het enige element op onze planeet dat bestaat in een vaste, vloeibare en gasvormige aggregatietoestand. Door deze specifieke eigenschappen is water zo belangrijk voor alle levende wezens. De dichtheid van water is bovendien 775 maal groter dan die van lucht. Dit feit is de oorzaak van het drijfeffect, waardoor wij en de meeste andere zoogdieren kunnen zwemmen.

Vele stoffen zetten uit wanneer ze worden blootgesteld aan hitte en hun dichtheid neemt af; omgekeerd neemt de dichtheid toe bij afkoeling. Wanneer een vloeistof wordt gekoeld, zinkt het koudere deel. Het vriesproces van water werkt echter omgekeerd. Water bereikt zijn maximale dichtheid bij 4 graden Celsius d.i. precies 0,999973 kg/l. De dichtheid van ijs is echter 0,91 kg/l – meteen de reden waarom ijsbergen drijven op water. Dit feit verklaart ook waarom bevroren flessen water ontploffen en waarom vissen kunnen overleven in een bevroren meer; ze overleven in de buurt van de meerbodem, waar de dichtheid van water het grootst is, aangezien de temperatuur aldaar ca. 4 graden Celsius bedraagt.

Water geleidt warmte uiterst slecht. Deze eigenschap is van primordiaal belang voor het globale klimaat. Water kan immers een grote hoeveelheid warmte stockeren, die het opnieuw vrijgeeft tijdens koudere seizoenen. In warmere seizoenen voorkomt water zo ook overmatige opwarming. Aldus zorgt water ervoor, dat geen buitensporige temperatuursverschillen optreden.

Als 1 kubieke cm water verdampt (bij ca. 100 graden Celsius), stijgt het volume tot maar liefst 1243 kubieke centimeter (stoomdruk) - een proces dat aan de basis ligt van de stoommachine, die op haar  beurt de industriële revolutie inleidde.

Door zijn fysische en scheikundige eigenschappen is water ook een universeel oplos- en transportmiddel, dat in alle natuurlijke micro- en macroscopische cycli werkzaam is. Zonder water is er bv. geen stikstof- of fosforcirculatie - beide essentiële factoren in de biosfeer - omdat de ionen in kwestie gewoonweg niet kunnen worden getransporteerd.

Water kan zouten oplossen en deze in opgeloste vorm aan planten doorspelen. Deze gebruiken de zo verkregen ionen dan als voedingstoffen en brengen het water dat ze niet nodig hebben voor hun stikstofmetabolisme terug in de atmosfeer. Deze kleine watercyclus is even belangrijk als de grotere: zonder hem - dus, zonder water - is er geen leven.