Legionella - BWT Best Water Technology 

Legionella

Het verborgen gevaar

 

Aangezien drinkwater niet steriel is, kan de legionellabacterie in alle soorten drinkwater aanwezig zijn. Als de watertemperatuur lager is dan 20°C, dan kan de bacterie daarin overleven, maar zich niet vermenigvuldigen. Infecties bij mensen ontstaan wanneer met legionella besmette waterdruppels ingeademd worden of wanneer er per ongeluk water met legionella in de luchtpijp terecht komt. U kunt hier meer lezen over legionella, zoals waar het vandaan komt, wie er risico loopt en hoe u zich kunt wapenen tegen besmetting.

 

BWT heeft voor u de volgende oplossingen voor het desinfecteren van drinkwater:

 

BWT-desinfectie

BWT-desinfectie

 

Wat is legionella?

Er bestaan meer dan 40 soorten legionellabacteriën en tot op heden is het bestaan van meer dan 60 serologisch te onderscheiden groepen bekend. Besmetting bij mensen is in de meeste gevallen het gevolg van serogroep 1, legionella pneumophila.

  

 

We kunnen twee soorten ziektes onderscheiden:

 • De veteranenziekte of legionellose is een ernstige vorm van longontsteking die, mits tijdig behandeld, een sterftecijfer van 20% heeft.
 • Indien deze echter niet behandeld wordt, dan kan dit oplopen tot 80%. 
  Pontiac fever heeft symptomen die lijken op die van de 'Summer flu' (zomergriep): hiervoor hoeft is een ziekenhuisopname niet noodzakelijk.

 

Waar komt legionella voor?

Aangezien drinkwater niet steriel is, kan legionella mogelijk in ieder soort drinkwater voorkomen. Als de watertemperatuur lager is dan 20 °C, dan kan de bacterie daarin overleven, maar zich niet vermenigvuldigen.

 

Vermenigvuldigingsomstandigheden

 • Watertemperaturen van 20°C - 50°C en pH-waarden van 5,0-8,5. Een watertemperatuur tussen de 35° en 45° vormt een optimale omgeving voor vermenigvuldiging.

 • Slijmlagen in leidingen: legionella wordt opgenomen in slijmlagen van prozotoa, ook wel bekend als amoeben, en vermenigvuldigt zich door middel van een intracellulair proces. In die slijmlagen leven nog andere micro-organismen, die vitale voedingsstoffen vormen waardoor de legionellabacterie kan gedijen.

 • De aanvoer van voedingsstoffen als hardheidscomponenten (Ca2+, Mg2+), ijzerverbindingen (corrosieproducten) en organische stoffen, bijvoorbeeld aminozuren (cysteïne). 

 • Met name warmwaterinstallaties vormen een risico.

 

Wie loopt er risico?

Sec gezien kan iedereen besmet raken met legionella, maar de volgende groepen lopen extra risico:

 • Mensen die onder druk staan
 • Mensen die veel reizen

 • Ouderen (50-plussers)

 • Mensen die ziek zijn, met name mensen die aan HIV lijden, een orgaantransplantatie hebben ondergaan of chemotherapie ondergaan

 • Zware rokers

 • Mensen die veel alcohol drinken

 • Mensen met chronische longziekten

 

Beter voorkomen dan genezen

Tijdens het plannen, implementeren, uitvoeren en onderhouden van drinkwatersystemen dienen maatregelen genomen te worden omtrent de bouw, uitvoering en procedures om de incubatie van legionella te voorkomen. Dit betreft enerzijds het in acht nemen van de kwaliteit van het aangevoerde drinkwater en anderzijds de installatie, het gebruik en het onderhoud van de waterzuiveringssystemen die de installaties beschermen tegen slib, kalkaanslagafzetting en corrosie.

 

BWT biedt een reeks waterzuiveringsproducten en -processen om de vorming van legionella te controleren en te voorkomen:

 • Deeltjesbescherming
  het filteren van drinkwater is zowel een standaard als een noodzakelijke procedure in drinkwaterinstallaties, om de vermenigvuldiging van de legionellabacterie te beperken. Zodoende kan de consument slibvorming in boilers en leidingen voorkomen en corrosie tegengaan.

 • Bescherming tegen kalkaanslag
  kalkaanslag kan leiden tot een toename van de ruwheid van de binnenkant van de leidingen, waardoor slijmlagen kunnen ontstaan waarin legionella zich kan vermenigvuldigen. De legionellabacterie heeft verder calcium en magnesiumionen nodig als voedingsstoffen. Door middel van de installatie van een beschermingssysteem tegen kalkaanslag kan de vorming van een slijmlaag en deze voedingsstoffen, waarin legionella kan gedijen, tot een minimum worden beperkt.

 • Voorkoming van corrosie
  Corrosie kan leiden tot een minder zuiver drinkwater en kan daarnaast de ruwheid van de binnenkant van de leidingen vergroten, hetgeen de vorming van slijmlagen bevordert. Ook zijn de ijzerverbindingen die als gevolg van corrosie worden gevormd een belangrijke voedingsstof voor legionella. De vorming van deeltjes en kalkaanslag kan worden voorkomen door middel van gedoseerde toediening van anti-corrosiestoffen (of andere vormen van corrosiebestrijding). Daarnaast wordt hiermee de groei van legionella tegengegaan.