Verwarmingswater - BWT Best Water Technology 
BWT-behandeling van CV-waterVoor een goed werkende CV-installatie

Verwarmingswater

Het doel van de zuivering van verwarmingswater is het voorkomen van schade door corrosie en verkalking in gesloten warmwaterverwarmingssystemen. Corrosie in verwarmingssystemen hangt af van de materiaaleigenschappen en de warmtegeleidende vloeistof (het verwarmingswater), de planning en inbouw van de installatie, de behandeling van de materialen en de gebruiksomstandigheden. De mate van corrosie in een verwarmingssysteem wordt door al deze factoren bepaald.

 

BWT biedt de volgende lijn basisproducten voor verwarmingswaterzuivering:

  • Hoogwaardige spoelapparaten voor combinatiespoelingen van lucht/ water in het verwarmingssysteem vóór de eerste vulling
  • Microfilters (filtermaas <25 µm) voor het filteren van de spoel-, vul- en aanvulwater
  • Refluxpreventie ter bescherming van het drinkwatersysteem
  • Wateronthardingssystemen (op basis van ionenuitwisseling) voor het ontharden of ontzouten van het vul- en aanvulwater in stationaire of mobiele systemen
  • Mobiele omgekeerde-osmosesystemen voor het vullen van ontzout water
  • Meetapparaten voor het toevoegen van stoffen voor verwarmingswaterzuivering
  • Zeven als circulatiefilters voor het filteren van eventuele corrosieproducten Implementatiemetingen, apparatuurtests, wateranalyse

  Vermaningswater

Informatieaanvraag

Voornaam* 
Naam* 
E-Mail *
Telefoon *
Uw bericht *
Gelieve alle verplichte velden in te vullen