Shopping 1 Genk - BWT Best Water Technology 

Prima BREEAM-rapport voor Shopping 1 Genk dankzij BWT

Shopping 1 in Genk is het eerste shoppingcenter van heel België en het grootste binnenstedelijke winkelcentrum in de provincie Limburg. Sinds de oprichting ervan in 1967 vonden er geen wezenlijke renovatiewerken plaats. Tot Wereldhave Belgium Shopping 1 in 2012 in portefeuille kreeg en de opdracht gaf om het shoppingcenter uit te breiden en grondig te verbouwen. Duurzaamheid en een lage uitbatingskost waren daarbij kernprioriteiten. De bedoeling van Wereldhave is immers om een ‘very good’ BREEAM-certificaat te halen. Daar draagt waterbehandelingsspecialist BWT al van in 2013 voor een heel groot deel toe bij. In de eerste plaats door perfect advies te geven om het water zo milieuvriendelijk mogelijk te behandelen en het water- en energieverbruik zo laag mogelijk te houden. In de tweede plaats door daartoe zijn Bensonic XL, Rondomat Duo en de PERMO DIOMEDE Spuicontroller te installeren. En ten derde door sinds juni 2015 alle installaties maandelijks te controleren via een servicecontract.

Bouwheer Wereldhave

Wereldhave Belgium is een beursgenoteerde onderneming die zich voornamelijk richt op middle sized shoppingcentra van 30.000 à 35.000 m². De retailportefeuille bevat winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik en Waterloo, een gemengd binnenstedelijk project in Gent, en kantoren in Antwerpen en Brussel. Sinds april 2012 bezit Wereldhave Belgium ook 86% van de eigendomsrechten van Shopping 1 in Genk, het oudste shoppingcenter van België.

Toen Wereldhave Shopping 1 in handen kreeg, telde het centrum 15.600 m² verhuurbare oppervlakte en belangrijke huurders als Carrefour, MS Mode, WE, Etam en Sportdirect. Maar doordat er sinds de bouw in 1967 geen noemenswaardige renovatiewerken waren uitgevoerd, oogde het shoppingcentrum gedateerd. Daarnaast stonden er nieuwe huurders in de rij om een plek in het shoppingcentrum te bemachtigen en wilden bestaande huurders hun winkelunit uitbreiden vermits Shopping Genk, hoe verouderd ook, toch jaarlijks 3,5 à 4 miljoen kooplustigen over de vloer kreeg.

Daarom ging Wereldhave in september 2012 van start met een grondige renovatie van Shopping 1 en een aanzienlijke uitbreiding ervan: de bestaande parking (720 parkeerplaatsen) verdween, waardoor het gebouw, bij het einde van de werken in november 2014, een winkeloppervlakte kreeg van maar liefst 27.100 m², en 30 nieuwe huurders kon verwelkomen. De parkeerplaatsen die verloren gingen werden teruggewonnen door extra parkeerruimte te voorzien op het dak (1.250 plaatsen).

Totaalklant voor milieuvriendelijke waterbehandeling en laag verbruik
“Duurzaamheid in de ruimste zin van het woord is voor ons een heel belangrijk gegeven”, legt Heidi Lenaerts, Center Manager van Shopping 1 Genk uit. “De duurzaamheidsprestaties van ons shoppingcenter worden trouwens permanent gemonitord met BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method nvdr). Met deze methode wordt, aan de hand van verschillende criteria verdeeld over negen categorieën, afgetoetst in welke mate het gebouw, het beheer en het gebruik beter scoren dan de wettelijke regelgeving en de standaardmarktprestaties. Wij streven ernaar om een ‘very good’ BREEAM-quotering te halen.

Een zo laag mogelijk verbruik van energie en van water en een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van waterbehandeling waren voor ons dan ook van kapitaal belang. Studiebureau Technum raadde ons in 2013 BWT aan als aanspreekpunt voor waterbehandeling. Samen met de fabrikant van koeltorens (Baltimore Aircoil) hebben zijn het project van de waterbehandeling onder de loep genomen.

Doel van de waterbehandeling was om te streven naar een maximaal rendement van de koeltorens tegen een zo laag mogelijke uitbatingskost. Onder uitbatingskost verstaan we oa gebruik van stadswater,gebruik van behandelingsproducten,elektriciteit.

In eerste instantie enkel voor advies en engineering met betrekking tot het water bij de koeltorens, maar we uiteindelijk zijn we een totaalklant bij hen geworden. Zo heeft BWT in 2014 de installatie van hun toestellen door IMTECH PROJECTS nauwgezet opgevolgd en hebben we in juni 2015 een servicecontract met BWT afgesloten om alle koelwaters van de drie koeltorens maandelijks te controleren.”

Milieu- en energievriendelijke Bensonic XL
“Om de koeltorens te voeden, wordt in eerste instantie een beroep gedaan op gerecupereerd regenwater. Maar om aan de legionellawetgeving te voldoen, moet dat water natuurlijk worden behandeld”, legt account manager Geert Mues van BWT uit. “En dan is de Bensonic XL het aangewezen toestel. Zeker als er zo milieuvriendelijk mogelijk te werk moet worden gegaan en als het energieverbruik zo laag mogelijk dient te worden gehouden.

De Bensonic XL werkt immers met speciale ultrasone golven om de ontwikkeling van algen en bacteriën te bestrijden in plaats van met biocodes. Chemie arm en heel milieuvriendelijk dus. Daarnaast onderscheidt de Bensonic XL zich door zijn zeer laag energieverbruik van maximum 45 watt en een zeer lage operationele kost.”

Rondomat Duo: optimaal rendement en zuinig in gebruik
“Als er te weinig regenwater gerecupereerd kan worden om de koeltorens te voeden, wordt er overgeschakeld op stadswater”, gaat Geert Mues verder. “Maar ook hier moet de kwaliteit van het water verzekerd zijn en moet het risico op kalkaanslag of corrosie tot een minimum worden beperkt.

Voor een grootverbruiker als Shopping 1, die op zoek is naar een betrouwbare waterverzachter die niet enkel bijzonder performant maar ook uiterst zuinig is, hebben we hiervoor de Rondomat Duo S laten installeren.

Dit compacte toestel houdt er rekening mee dat er in het dagelijks sanitair waterverbruik korte piekmomenten voorkomen en ook langere perioden waarin de nood aan onthard water min of meer constant is. Het toestel bestaat uit twee verschillende onthardingskolommen waarvan één in werking is en de andere hetzij regenereert hetzij stand-by staat. Bij normaal gebruik staat de ‘basic load’- kolom in werking, bij piekafnames de ‘peak load’-kolom. De elektronica onthoudt het verbruiksprofiel en wisselt van kolom in functie van het verwachte debiet.

Zijn debietafhankelijke werking dankt de Rondomat Duo S aan zijn ‘smart metering’. Drie nauwkeurige meters sturen het toestel: één meet het zacht water, één het hard mengwater en één regelt de pekelaanzuiging. Het resultaat is een exacte resthardheid ongeacht het debiet.

De Rondomat Duo S is dus uiterst performant toestel, dat een meerwaarde biedt op hygiënisch vlak, maar ook op economisch vlak en op het vlak van gebruiksgemak. Geen enkele andere waterontharder verbruikt zo weinig zout en zo weinig regenereerwater. En de hars ontsmet zichzelf automatisch bij regeneratie.”

Automatische Permo Diomede Spuicontroller
“Om ervoor te zorgen dat het rendement van de koeltoren optimaal blijft en om de zouten en mineralen in het koelwater zo efficiënt mogelijk te doseren,” vervolgt Geert Mues, “plaatsten we als laatste wapenfeit de Permo Diomede Spuicontroler. In tegenstelling tot doseerpompen die je manueel moet bijsturen, werkt de Permo Diomede Spuicontroller volledig automatisch.”

“Inderdaad een enorme meerwaarde inzake gebruiksgemak”, bevestigt Heidi Lenaerts. “En opnieuw een manier om zo efficiënt mogelijk te werken, zo min mogelijk het milieu te belasten en het verbruik zo laag mogelijk te houden. Onze BREEAM-quotering behelst natuurlijk meer dan onze waterbehandelingsmethodes alleen, maar als het enkel en alleen aan de oplossingen van BWT zou liggen, behalen we ongetwijfeld alle punten die we op het vlak van waterbehandeling kunnen scoren.”
 

 BWT Installatie

 

 

 

 BWT referentie brochure